INN PÅ TUNET

Haugvang gård er godkjent Inn på tunet-gård og har drevet med Inn på tunet-aktivitet fra 1997, først som Besøksgård for 4H, og senere tilknyttet Bondegårdsopplevelser Nord. Vi tar i mot barn på ferieopphold og avlastning i helger og på ukedager. Vi tar også i mot dagsbesøk av blant annet Asylmottak.

Inn på tunet er velferdstilbud til samfunnet og enkeltmennesker for mestring, utvikling og trivsel. Dette oppnås gjennom meningsfulle aktiviteter i landbruket som er tilpasset den enkelte. Dyr, planter, natur og andre mennesker er de viktigste ingrediensene i Inn på tunet.

Brukere av Inn på tunet er barn og unge, mennesker med rus- og psykiske utfordringer, funksjonshemmede, eldre og flyktninger. Tilbudene kvalitetssikres gjennom en godkjenningsordning.

Inn på tunet bidrar også til verdiskaping og rekruttering i landbruket. I 2016 var det cirka 30 Inn på tunet-gårder i Troms.

Inn på tunet i Troms bidrar til store besparelser for storsamfunnet, bedre livskvalitet for brukerne, sysselsetting og verdiskaping i lokalsamfunnene og til å opprettholde drifta på gårdsbruk. Dette er noen av funnene Fylkesmannen i Troms har gjort i en kartlegging av Inn på tunet-virksomheten i fylket. I rapporten er det beskrevet eksempel på at Inn på tunet kan være springbrett for en samfunnsmessig besparelse på ca. 100 mill. kr. for en bruker, pluss en helt annen og bedre livskvalitet som ikke kan måles i penger. (Kilde: Fylkesmannen i Troms)