OM GÅRDEN

Foto: Lavina Svane

Haugvang gård er et bureisningsbruk fra 1947, beliggende 9 km fra Sjøvegan sentrum i Salangen i Troms. Det har vært drevet med husdyrhold siden 1950. Dagens driftsopplegg er basert på geitmelkproduksjon og noe sauehold, høner og andre smådyr. Det er hest på gården. Vi dyrker poteter, bær og grønnsaker. På gården bor Helge Asgeir og Sonja. 

 

Gården er godkjent som Inn på tunet-gård og har drevet med Inn på tunet-aktivitet fra 1997, først som Besøksgård for 4H, og senere tilknyttet Bondegårdsopplevelser Nord. Vi tar i mot barn på ferieopphold og avlastning i helger og på ukedager. Vi tar også i mot dagsbesøk av blant annet Asylmottak.

Gården ble godkjent 4H-gård i 2008. Det er 4H klubb tilknyttet gården, og vi har tatt i mot utvekslingsstudenter gjennom 4H’s IFYE prosjekt.

Vår visjon er "gården som omgsorgsgiver". Vi ønsker at det skal være aktivitet på gården og skape en arena for mestring, glede og gode opplevelser. Vi ønsker å bidra til at unge mennesker får oppleve kontakt med dyr og lære om dyrestell. Her er anledning å lære om dyrking av ulike vekster. Det er variert natur med lett adkomst til sjøen, skog og fjell og med tilgang til gapahuker og muligheter for friluftsliv og andre aktiviteter av ulik slag.

På gården er det drivhus, hobbyrom med snekkerverksted, kafe- og møterom, stall og stallstue. Det er gapahuker på gården, båt og naust med ulike fiskeredskaper.