4H-KLUBBEN

Det er 4H-klubb tilknyttet Haugvang gård. Den heter Gro 4H og er åpen for alle barn og unge fra 10 år og oppover. Barn mellom 4-9 år kan være kløvermedlemmer. 

4H er en internasjonal, ikke-politisk og ikke-religiøs barne- og ungdomsorganisasjon fra 10- 25 år, som handler om å lære ved å gjøre. Mottoet til 4H er "klart hode, varmt hjerte, flinke hender og god helse".

Medlemmene gjennomfører en valgfri prosjektoppgave i løpet av 4H-året. Den kan gjøres individuelt eller i fellesskap med andre medlemmer. Oppgaven avsluttes med en presentasjon på Høstfesten.  

Det gjennomføres ulike aktiviteter i henhold til klubbens årsplan. Det holdes høstfest, årsmøte med valg av styre hvor barna kan lære styrearbeid, og juleavslutning med nissegrøt på låven. Andre aktiviteter er besøk i fjøset, stell av dyr, ridning, aking, friluftsaktiviteter bl.a dagsturer og overnattingsturer, potet- og grønnsaksdyrking og hagearbeid.

Det holdes førstehjelpskurs, brannkurs og medlemmene kan også delta på Storkurs og fylkesleirer med andre 4H-klubber i fylket. De kan også delta på DAF-kurs, drift av 4H, hvor en lærer styrevervarbeid.

Kontaktpersoner for Gro 4H i Salangen er rådgivere Sonja Svane Johnsen, tlf. 48 12 48 42, og Anne-Lise Myrland tlf. 922 86 477.

Er du interessert i å vite mer om 4H? Da kan du besøke 4H Norges nettsider.

Foto: Anne Kari Eliassen